mandag 11. februar 2013

Guds eksistens

Om Gud skal være fysisk her i universet så må han være en del av skapelsesverket og kan ikke være skapt. Om Gud fins så må han være utenfor universet og ha vært der fotoner og protoner gjorde så det store Big Bang ble til. For det er et spørsmål jeg stiller meg. Hvordan ble fotoner og protoner skapt, og fantes det noe mere enn disse partikler da? De må jo ha funnets et sted, var det et annet univers? Om noen vet det jeg funderer over så vil jeg gjerne svarene på det.
Det samme gjelder livet. Hvordan kan liv bli til uten noen form for liv? Kan liv komme av dødt matriale? Det virker som liv har en tilstand at de kan forandre seg og utvikle seg, det opplever jeg ikke at dødt matriale gjør. Kommer liv til av ingenting? Skapelsen ble jo ihvertfall til fra noe.
Og det kan ha vært en mulighet at Gud har blitt menneske og blitt en fysisk skapelse her på jorden. Han påstod det selv. At han og Gud var ett, og at om noen har sett Jesus så har de sett Gud. Jesus påstod å være Lyset og Livet, og at ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus. Jesus gjorde mange under og overnaturlige ting, etter hva mange vitner om og det har blitt skrevet ned. Han var veldig radikal og hadde en myndighet som de forundret seg over, og som er ganske spesiell. Mange opplever å møte han også idag.

Men jeg er enig med deg at følelser er noe som ikke beviser at Gud fins til. Følelser kan bare være noe som lurer oss. Vi bruker bare noen få prosent av hjernekapasiteten og det er mye i våre følelsesliv vi ikke forstår. Som å se syner og høre Gud tale, som å være i himmel eller helvete. Det kan være synsbedrag. Og en fred over vår forstand, eller en enorm kjærlighet. Kommer det fra noen uten fra eller ikke, det kan vi ikke bevise selv om vi føler det, fordi vi ikke vet helt hva som bor i oss. Det kan være en suggesjon, vi kan oppleve selvhypnose, eller hypnose eller placebo.

Det Jesus gjorde kan også være placebo ( jeg kaller det tro heretter, fordi det er det placebo er) Jesus mente at vi kunne gjøre hva som helst om vi tror. Hvor mye er sant i det? Kan uhelbredelige sykdommer bli helbredet gjennom tro? Det er noen som mener det.

Jeg er skeptisk av meg (selv om du kanskje ikke syns det) Men jeg er bare interesert i helbredelser som kan dokumenteres og bevises. De hvor man ikke har noe svar. Som likkledet til Jesus. Hvordan har bildet av han kommet på det likkledet? Det er blitt festet på likt et foto. Noe som var helt umulig å få til i "gamle dager". http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Avtrykket-av-en-korsfestet-ble-skapt-ved-et-mirakel-6735511.html
Jeg er klar over at enkelte skeptikere bare er åpne for sin egen skepsis og ikke godtar forskning som viser noe annet. Men for meg så er ikke de riktige skeptikere.

I DKK så fins det stor skepsis til overnaturlige ting. F.eks når Padre Pio fikk stigmata så nektet de han å holde messe i 7 år, og prøvde å gjemme han bort, fordi de ikke ønsket menneskehysteri. Han ble undersøkt av leger, og til slutt så måtte de tro på det. Mange har også opplevd merkelige ting med han. At han har vært flere steder på en gang, noe en offiser kunne fortelle, miltær flyvere har sett padre pio i luften som har hindret de i å bombe, noe som gjorde at de ble skremt. (og de er ikke så lettskremte) Padre pio har også helbredet mange, bla. en jente som var blind kunne se, selv om hun ikke har pupiller. Noe mange spesialister har prøvd å undersøke og forklare. Det står her:


Gemma, even though without pupils, had her eyesight–
she could see. The doctor declared that
Gemma’s eyes were in no condition to see. There was
no medical explanation for it.
Many doctors from all over Italy requested to
examine Gemma’s eyes. This extraordinary cure, and
the prophecy preceding it,aroused enormous interest
in the Italian press during the summer of 1947.
Gemma’s sight continued to improve and she was
able to go to school and learn how to read and write.
She was able to lead a perfectly normal life.
http://www.padrepiodevotions.org/april-june2002.pdf

Padre Pio døde i 1968 og hans legeme er inntakt. Første gang jeg hørte om det var om legenden til den hellige Sunniva. Det stod at hun ble funnet i en hule som var stengt sammen med hennes folk. De andre var bare skjellet, men hun var helt intakt, og det så ut som hun sov. Da jeg leste det så tenkte jeg at det her er bare eventyr, men så viser det seg at mange helgener er inntakte. De råtner ikke som vanlige folk gjør. Man kan lese om Padre Pio her: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/padrepio
DKK er også nøye med å dokumentere helbredelser. Man kan lese om helbredelser i Lourdes her:
Siden 1858 har det skjedd omkring 30.000 helbredelser i byen, hvorav rundt 7.000 er dokumentert (pr 2006). Et legekontor ble etablert i Lourdes i 1882 for å slå fast helbredelsenes autentisitet og for å forsikre seg mot svindlere og sjarlataner. De første miraklene gjaldt særlig tuberkulose, datidens store plage. I nyere tid er fire tilfeller av sklerose blitt helbredet i Lourdes, samt flere kroniske infeksjoner og lammelser. Ingen kreftpasienter er blitt helbredet, og heller ingen medfødte handikap eller genetiske sykdommer. 80 prosent av de mirakuløse helbredelsene gjelder kvinner, 55 prosent av de helbredete er franskmenn, og 48 prosent av miraklene inntraff etter inntak av hellig vann fra Lourdes.5
Legekomiteen i Lourdes foretar først en sortering av de flere hundre beretninger som hvert år innløper til Lourdes. I øyeblikket behandles femti saker seriøst. For at en helbredelse skal kunne anerkjennes av kommisjonen som mirakuløs, må den være uventet, fullstendig og øyeblikkelig, og dens varige karakter må være etablert i mange år. Når alle kriterier er oppfylt, forelegges sakene for en internasjonal legekommisjon bestående av 25 spesialister på de sykdommer som er på dagsordenen. Legekommisjonen skal ha minst én erklært ateist som medlem for å støtte objektiviteten, og den arbeider i likhet med Helgenkåringskommisjonen etter bestemte kriterier som ofte medfører årtiers saksbehandlinger. http://www.katolsk.no/biografier/historisk/feb11

 

Ingen kommentarer: