søndag 10. februar 2013

Himmelriket

Jeg tror ikke på fortapelsen, eller jeg tror på fortapelsen, men jeg tror Jesus vil lede alle mennesker til sitt rike, slik den gode hyrde gjør, og leter og leter etter den " sauen" som har kommet seg bort, helt til han finner den.
Himmelriket og helvete er noe de fleste tenker fins på den andre siden av livet vårt, når vi dør. Men det tror ikke jeg. Jesus sier ganske tydelig at himmelriket er inne i dere!
Hva vil det si å ha himmelrike inne i seg. Himmelriket må jo være et sted der Jesus er konge og at vi er en del av hans rike. Så er det forskjell på hvor mye vi opplever av det riket. Jesus sier: Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.
Om man er fattig så lengter man etter det man er fattig på. Er man tørst så lengter man etter vann. Og Jesus sier: Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» og
Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.
Og om vi sulter i oss selv så er himmelrike vårt og Jesus sier: Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.»34 Da sa de: «Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg.
31 Også denne lignelsen la han fram: «Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø; men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene.
Helvete fins også nå på jorden. Der mennesker ikke finner noen hvile, der deres indre skjærer tenner og er i evig pine. Det er noen som har et helvete inni seg.
Men det mysteriet som skjedde da Jesus døde og la døden dø. Da Jesus gikk ned til dødsriket og løste de fangne. De som var fangne i dommen om å ikke klare de kjærlighetsbud som krevdes for å være i Guds rike. De ble kjøpt fri fra sin synd. Og man kan lure på om Jesus gjorde det for alle eller bare for noen få, men jeg vil tro "den gode hyrde" er et bilde på Jesus selv, og at han elsker alle mennesker og dør for alle.

Ingen kommentarer: